Het is een term die vaak gebruikt wordt: CODE 95. Vaak wordt er ongeveer hetzelfde mee bedoeld en iedereen weet dat het verplicht is. Maar wat zijn de voordelen van CODE 95?

Wat is CODE 95?

Code 95 is exact wat het zegt: een code die op uw rijbewijs achter de betreffende voertuigcategorie komt te staan. Doordat deze code achter de categorie staat kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen gesteld in de zogenaamde ‘richtlijn vakbekwaamheid’.

De richtlijn vakbekwaamheid is een vanuit de EU verplichte kwalificatie. Hiermee wordt een minimum gesteld aan de eisen waaraan beroepschauffeurs moeten voldoen op de gebieden:

  • Veiligheid
  • Vakbekwaamheid
  • Milieu

Om te bewijzen dat een chauffeur aan de minimum eisen zoals gesteld in de richtlijn vakbekwaamheid voldoet, moet hij of zij een minimum aantal uren per vijf jaar aan scholing besteden. Dit minimum aantal uren ligt op dit moment op 35 per 5 jaar.

Code 95 zorgt voor veiligheid

Een opleiding die voldoet aan de eisen gesteld voor code 95 op het gebied van veiligheid (zoals het pakket van A.L.P. Opleidingen CODE 95: Veilig op weg) vergroot niet alleen de veiligheid op de weg. Naast het rijgedrag wordt namelijk ook gekeken naar de omgang met bijvoorbeeld een heftruck en de fysieke belasting van de chauffeur tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

Met Code 95 is een chauffeur vakbekwamer en klantvriendelijk

Een chauffeur met een code 95 aanduiding op zijn of haar rijbewijs kent een aantal typische onderdelen van het beroep beter. Zo wordt er extra aandacht geschonken aan het omgaan met de digitale tachograaf maar komen ook communicatieve vaardigheden aan bod. Een chauffeur is immers het visitekaartje van het bedrijf.

Code 95 spaart het milieu

Het is de verantwoordelijkheid van de gehele maatschappij, burgers en bedrijfsleven om op een meer verantwoorde manier met het milieu om te gaan. De eisen die gesteld worden aan bedrijfswagens als het aankomt op de maximale uitstoot zijn strenger geworden, maar ook de chauffeur kan een groot verschil maken. Een chauffeur met een code 95 kwalificatie is zich bewust van zijn rijstijl en wat voor invloed die rijstijl heeft op het milieu. Tijdens een code 95 opleiding leert een chauffeur ook hoe de rijstijl aangepast kan worden om tegelijkertijd zuinig en milieuvriendelijk te rijden.

Dus waarom Code 95

Zoals eerder gesteld is het voor beroepschauffeurs dus verplicht een code 95 kwalificatie te halen en deze bij te houden. Er zijn echter vrijstellingen beschikbaar waardoor een deel van de verplichte 35 uur per 5 jaar niet gevolgd hoeft te worden. Wij kunnen in een informatiegesprek vaststellen of u, of uw chauffeurs hiervoor in aanmerking komen.

Er is subsidie beschikbaar

Voor veel van onze code 95 opleidingen en pakketten is er een SOOB (‘Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer’) subsidie beschikbaar die het financieel zeer aantrekkelijk kan maken om een code 95 opleiding te volgen.

A.L.P. Opleidingen heeft een aantal zeer aantrekkelijke, marktconforme code 95 pakketten samengesteld waarmee we niet alleen uw kans op een subsidie vergroten, maar ook inspelen op vaak voorkomende samenstellingen in de wereld van de code 95 opleidingen. Een passend pakket betekent voor u dan ook een pakketvoordeel. Neem dus snel contact met ons op voor een passend aanbod!