Tachograaf

Eerst een beetje geschiedenis. De digitale tachograaf is sinds 1 mei 2006 verplicht in iedere nieuwe bus of vrachtauto. In de meeste bussen of vrachtauto’s die u vandaag zult tegenkomen, zal dus een digitale tachograaf aanwezig zijn. Voor 1 mei 2006 werd er gebruik gemaakt van de ‘analoge tachograaf’, waarbij met een papieren kaart ritgegevens automatisch geschreven werden. Dit systeem bleek echter gevoelig voor manipulatie. Tijd dus voor een digitale vervanger, maar hoe werkt die digitale tachograaf en waar moet u allemaal op letten?

De digitale tachograaf werkt met de bestuurderspas

Iedere chauffeur, of hij nu op een bus of vrachtwagen rijdt, nationaal of internationaal, moet sinds 1 mei 2006 een zogenaamde bestuurderskaart hebben. Daarnaast moet ieder bedrijf dat bussen of vrachtwagens in zijn bedrijfsvloot heeft een bedrijfskaart hebben.

Eerst de tachograaf aan de bedrijfskaart koppelen

Als eerste moet de tachograaf aan de bedrijfskaart gekoppeld worden. Dit kan door de bedrijfspas in de digitale tachograaf te steken. De digitale tachograaf geeft daarna op het scherm aan hoe de koppeling voltooid moet worden.

Bent u ZZP-vrachtwagenchauffeur? Dan moet u zowel een bedrijfskaart als een bestuurderskaart hebben.

Dan de bestuurderskaart gaan gebruiken

Bij alles wat een chauffeur doet, moet hij of zijn de persoonlijke bestuurderskaart in de digitale tachograaf invoeren. Een aantal standaard activiteiten kan de tachograaf automatisch registreren, zoals uiteraard wanneer er gereden wordt. Andere activiteiten moeten door de chauffeur handmatig ingegeven worden, zoals wanneer er gewacht wordt op bepaalde documenten of wanneer er geladen of gelost wordt.

Wanneer er een bijrijder aanwezig is, moet deze ook een eigen kaart hebben. Veel digitale tachografen hebben een speciale tweede sleuf om de kaart van de bijrijder in te plaatsen.

Het opslaan van de ritgegevens

De rittenregistratie (inclusief pauzetijden en tijden aan andere zaken besteed) wordt op de bestuurderskaart opgeslagen. De bestuurderskaart heeft ruimte om 28 dagen aan informatie op te slaan. Voordat die 28 dagen bereikt zijn moet de bestuurderskaart dus bij het bedrijf worden uitgelezen. Dit is overigens ook verplicht.

De rittenregistratie moet hierna minimaal 52 weken worden bewaard. Het is uiteraard aan te bevelen dit langer te doen.

Pas op voor boetes bij onjuist gebruik!

De boetes die opgelegd worden bij verkeerd gebruik van de digitale tachograaf, de bestuurderspas of de rittenregistratie zijn flink. Zo kost het niet bijhouden van een nette rittenregistratie u zomaar € 4.400,-. Het niet registreren van ‘aanvullende’ werkzaamheden (werkzaamheden anders dan rijden), komt u op € 550,- te staan. Het niet minimaal één keer per 28 dagen uitlezen van de bestuurderspas kan u € 1.100,- kosten. Wees dus alert op het navolgen van de regels bij het gebruik van de digitale tachograaf!

Een volledige cursus voor het gebruik is altijd aan te raden

U heeft nu een kleine introductie tot het gebruik van de digitale tachograaf kunnen lezen. Er is echter nog veel meer te vertellen over het gebruik van de digitale tachograaf. Volg daarom een goede cursus over dit onderwerp, zoals de opleiding ‘Digitale Tachograaf’ van A.L.P. Opleidingen. Deze telt ook nog eens mee voor uw CODE 95 punten! Neem snel contact op via ons aanvraagformulier of bel naar 036 – 535 07 07 voor meer informatie.