Borden persoonlijke beschermingsmiddelen

Nog niet de helft van alle bedrijven heeft een Preventiemedewerker in dienst. Terwijl dit sinds 1 juli 2017 wettelijk verplicht is. Sinds de wijziging van de Arbowet zou er tenminste één Preventiemedewerker in ieder bedrijf aanwezig moeten zijn. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de taak van Preventiemedewerker op zich nemen. Bij meer dan 25 werknemers zal er een geschikt personeelslid aangesteld moeten worden. Maar wie is geschikt voor de rol als Preventiemedewerker en wat doet een Preventiemedewerker nou precies?

De Preventiemedewerker ondersteunt de werkgever als interne deskundige om een veilige en gezonde werkomgeving te kunnen bieden aan de werknemers. Daarnaast adviseert de Preventiemedewerker ook de arbodienst, bedrijfsarts en de ondernemingsraad. Je hebt daarvoor wel de juiste kennis, adviesvaardigheden en overtuigingskracht nodig. Denk je dat jij dit in je hebt, dan kun je bij ons de opleiding tot ‘Preventiemedewerker’ volgen.

Tijdens deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
  • Overleg en communicatie met OR, PVT en Management
  • Arbo wetgeving (inclusief actuele Arbowet wijzigingen 2017)
  • Arbo risico's
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Rol van de Arbodienst
  • Algemene basiskennis RI&E (beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn)
  • Voorlichting en onderricht
  • Motivatie van medewerkers
  • Ongevallen en bijna-ongevallen

Mocht je je aan willen melden voor de opleiding de Preventiemedewerker, dan is het wel wenselijk dat je in het bezit bent van een geldig BHV certificaat. Ook de BHV opleiding verzorgen wij graag voor je (en je collega’s) bij A.L.P. Opleidingen.