Ambulances en brandweerauto's buiten een fabriek

Het aantal bedrijfsongevallen stijgt de laatste jaren weer licht. In 2018 vielen er 71 dodelijke slachtoffers bij bedrijfsongevallen, tegenover 54 ongevallen met dodelijke afloop in 2017. Hoe zorgt u nu dat medewerkers die ’s morgens naar hun werk gaan ’s avonds ook weer veilig thuiskomen?

Wat is er aan de hand?

Uit cijfers van de inspectie SZW blijkt zoals hierboven gesteld dat het aantal bedrijfsongevallen met dodelijke afloop in 2018 is gestegen ten opzichte van 2017. Maar ook het totale aantal bedrijfsongevallen steeg in 2018 met 156 incidenten in 2017. Wat verder opvalt is dat ongelukken relatief vaak voorkomen bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. In dit segment hebben werknemers 2 keer zoveel kans op een bedrijfsongeval als in middelgrote bedrijven en maar liefst 6 keer zoveel als in grote bedrijven.

Het lijkt er dus op dat er vooral onder de kleine bedrijven winst te behalen valt als het gaat om het investeren in een veilige werkcultuur. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Werknemers moeten betrokken worden bij de veiligheidscultuur

In veel bedrijven is veiligheid vooral een zaak van de directie. Vaak is het ook een papieren werkelijkheid; alles is op orde wat betreft het voldoen aan de regelgeving maar of die regelgeving ook nageleefd wordt tijdens de dagelijkse werkzaamheden is de vraag. Het is daarom zaak om iedereen in het bedrijf te betrekken in de veiligheidscultuur.

Geef om te beginnen als werkgever of management altijd het goede voorbeeld. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht en gebruik de aanwezige veiligheidskleding, altijd en iedere keer dat u de werkvloer betreedt.

Vraag dan ook altijd om input en feedback

Dwing uw werknemers dan ook om zelf na te denken over de veiligheid. Maak duidelijk dat iedereen die verbeterpunten ziet die aan kan leveren en dat daar serieus naar gekeken zal worden. Houdt regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen waarin mensen ideeën kunnen aandragen. Hierin kunnen ook situaties besproken worden waarin het maar net goed is gegaan. Dit is zelfs zeer belangrijk omdat hier concrete verbeterpunten uit gehaald kunnen worden.Infographic over het voorkomen van bedrijfsongevallen

Maak mensen bewust van de risico’s

Als mensen iedere dag hetzelfde werk doen, op dezelfde plek en met dezelfde apparaten kan er gewenning optreden. Hierdoor kunnen bepaalde risicovolle situaties als ‘normaal’ worden ervaren. Het is daarom belangrijk om mensen bewust te maken, én te houden van de risico’s. Druk uw medewerkers dan ook op het hart dat zij elkaar in de gaten houden en aanspreken op het negeren van risico’s.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat er risico’s zijn die niet door gewenning ‘normaal’ zijn geworden maar nooit eerder opgevallen zijn. Aarzel daarom niet om eens een externe partij een inventarisatie van de risico’s in uw bedrijf te laten doen. Vreemde ogen zien altijd meer. Uiteraard zijn daar kosten aan verbonden maar voor de veiligheid van uw medewerkers mag een prijs betaald worden. Uiteindelijk betalen zowel uw medewerkers als u veel hogere kosten als er iets misgaat.

Bewustzijn is in alle lagen belangrijk

Niet alleen dagelijks management en de werkvloer moeten zich bewust zijn van veiligheidsrisico’s. Ook de directie en eigenlijk alle lagen binnen een bedrijf moeten doordrongen zijn van de noodzaak tot veilig werken. Op deze manier maakt u het tijdens vergaderingen makkelijker bespreekbaar.

Veilig werken met de heftruck

Een van de meest risicovolle apparaten in ieder magazijn en iedere werkplaats is de hef- of reachtruck. Een fantastisch apparaat dat veel zwaar werk uit handen neemt en een grote efficiëntieslag met zich mee brengt. Maar de hef- of reachtruck is ook een potentieel risico. Het zijn grote, zware apparaten waar vrij hard mee gereden kan worden. Zware ladingen worden getild, vaak op relatief grote hoogte.

Wat kunt u doen om de veiligheid met hef- en reachtrucks te voorkomen?

Er zijn een paar punten die makkelijk te implementeren zijn en een paar die wat meer moeite kosten. Allemaal zijn ze echter de moeite waard omdat ongevallen met hef- en reachtrucks helaas vaak grote gevolgen hebben.

Onderscheid tussen loop- en rijvlakken

Maak een duidelijk onderscheid op de werkvloer tussen de gebieden waar mensen lopen en waar mensen met hef- of reachtrucks rijden. Veel ongelukken gebeuren namelijk omdat lopende werknemers aangereden worden door rijdende. Door middel van belijning op de vloer kunt u ervoor zorgen dat dit soort ongevallen voorkomen worden.

Gordels op de heftruck

Iets dat ook regelmatig voorkomt is een gekantelde heftruck waarna een chauffeur bekneld komt te zitten omdat hij tijdens het kantelen zijwaarts uit de heftruck is gevallen. Een gordel op de heftruck kan dit voorkomen. Om af te dwingen dat de chauffeur deze gordel ook draagt is het aan te bevelen dat de heftruck niet kan rijden zonder dat de gordel vergrendeld is.

Snelheidsreductie

Het klinkt erg voor de hand liggend maar één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen het hef- en reachtrucks is een te hoge snelheid. Een hogere snelheid betekent een langere remweg in geval van een noodstop en een grotere kans op kantelen tijdens het nemen van bochten. Maak uw medewerkers bewust van deze risico’s en monteer zo nodig snelheidsbegrenzers.

Heeft u hulp nodig bij het vergroten van bewustzijn onder uw medewerkers?

A.L.P. Opleidingen kan u helpen met het vergroten van bewustzijn van de risico’s op de werkvloer. Bijvoorbeeld tijdens onze diverse heftruck en reachtruck opleidingen besteden wij veel aandacht aan de juiste werkwijze en veiligheidsvoorschriften. Benieuwd wat A.L.P. Opleidingen voor de veiligheidscultuur in uw bedrijf kan doen? Neem dan contact met ons op!