Nederland is een land met een hoge bevolkingsdichtheid. Om te zorgen dat we toch voor iedereen plek hebben, moeten we dus de hoogte in. Dit brengt echter risico’s met zich mee. Hoe zorgt u ervoor dat er toch zo veilig mogelijk gewerkt wordt op hoogte?

Wat zijn de risico’s?

De risico’s zijn aanzienlijk. De cijfers van het RIVM, gemeten tussen 1998 en 2009 laten bijvoorbeeld zien dat er per jaar 2,5 persoon blijvend letsel overhield aan een val van een trap of helling, 2 personen blijvend letsel overhielden aan een val door een gat in de grond, 10 mensen blijvend letsel overhielden en zelfs 2 overleden als gevolg van een val van een steiger en 3 mensen per jaar overleden aan een val van een beweegbaar platform.

Reden genoeg dus om de risico’s tijdens het werken op hoogte serieus te nemen en maatregelen te nemen om deze tot een minimum te beperken.

Wat moet u doen?

Uiteraard zijn er wettelijke eisen verbonden aan het werken op hoogte. Zo bent u verplicht een veilige steiger, bordes of werkvloer aan te brengen bij het werken op hoogte. Leuningen moeten minimaal 1 meter boven de werkvloer worden aangebracht.

Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn om een leuning aan te brengen, dan bent u verplicht valnetten aan te brengen.

Ladders en trappen moeten minimaal 1 meter boven het toegangsniveau uitsteken en moeten aan de boven- of onderkant worden vastgezet. Een verrolbare ladder moet worden geborgd voordat deze in gebruik wordt genomen.

Wanneer u gebruik maakt van hang- of touwladders moeten deze altijd stevig worden vastgezet en mogen deze niet kunnen zwaaien.

Want kunt u nog meer doen?

Uiteraard beschrijven wij hierboven een wettelijk minimum. Het is echter aan te bevelen verder te denken dan dat. Zoals genoemd zijn de risico’s op blijvend letsel en zelfs overlijden aanzienlijk.

Een aantal tips om de risico’s bij het werken op hoogte tot een minimum te beperken:

  • Stel een goede RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) op. Hiermee krijgt u inzicht in de risico’s die er zijn. Misschien zijn er wel gevaarlijke situaties waar u niet direct aan gedacht had! Een RI&E is daarnaast ook verplicht, onder andere voor uw BHV-organisatie.
  • Bent u betrokken bij bouw werkzaamheden? Zorg dan dat u tijdens de bouw al structurele maatregelen treft voor de veiligheid van de werknemers. Denk bijvoorbeeld aan haken waaraan veiligheidsharnassen kunnen worden bevestigd.
  • Scherm openingen in vloeren en wanden direct af. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen.
  • Zorg voortdurend voor een opgeruimde werkplek. Rondslingerende gereedschappen en apparaten zijn een veel voorkomende oorzaak van struikel- en valpartijen.

In de praktijk oefenen met valbeveiliging is een onderdeel van een goede VCA opleiding. Uiteraard verzorgt A.L.P. Opleidingen ook een aantal uitstekende VCA opleidingen waarin veilig werken naar een hoger plan wordt getild. Vul het vrijblijvende aanvraag in op de pagina van één van de opleidingen of neem contact op via info@alpopleidingen.nl.