Werving en selectie

Dat het goed gaat met de economie is niet alleen maar goed nieuws voor bedrijven. U zult het ongetwijfeld zelf ook gemerkt hebben: het is moeilijk om aan goed personeel te komen! Wat is het probleem, waar komt het door en vooral; hoe lost u het op?

Het probleem is simpel

Het probleem ligt natuurlijk vrij voor de hand. Er is stomweg erg weinig personeel! Het CBS meldt dat maar liefst 25 procent van de ondernemers in de niet-financiële sector (de meeste bedrijven dus) zich hierdoor gehinderd voelen in hun bedrijfsactiviteiten. In de bouwsector loopt dit op tot maar liefst 39 procent.

Als we dit vergelijken met het begin van 2016, dan zien we dat in die tijd nog slechts 5 procent van de ondernemers personeelstekort als belemmerend aanmerkte. De problemen die ondernemers zoals u de afgelopen twee jaar ervaren hebben als gevolg van personeelstekorten zijn dus flink toegenomen.

Vooral bouw, vervoer en opslag hebben problemen

Als per sector gekeken wordt naar het aantal bedrijven dat kampt met een tekort aan personeel dan zien we vooral in de bouwnijverheid en de sector vervoer & opslag grote tekorten. In de sector vervoer & opslag zien we dat 31,8 procent van de bedrijven aangeeft te kampen met een personeelstekort. In de sector bouwnijverheid is dit maar liefst 38,9 procent!

Maar hoe komt het?

Het stijgende personeelstekort lijkt sterk samen te hangen met het ondernemersvertrouwen. De logica ligt voor de hand: ondernemers met vertrouwen in de economie zullen meer opdrachten laten uitvoeren door andere ondernemers. Daarvoor is meer personeel nodig, dat zijn geld ook weer verdient bij die ondernemers en als consument weer meer uitgeeft als gevolg van het hogere inkomen.

Als we gaan kijken naar het globale vertrouwen van ondernemers dan zien we dat het vertrouwen sinds 2014 alleen maar aan het stijgen is. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 ligt het vertrouwen in het derde kwartaal weer 0,8  procentpunt hoger.

Meer werk betekent minder tijd om te zoeken

Ondernemers hebben dus meer werk en veel vertrouwen in de economie. Het zoeken naar (goed) personeel wordt hierdoor erg lastig. Een drukke arbeidsmarkt betekent dat goed personeel vaak al door een collega bezet is. Daarnaast heeft u het als ondernemer al druk genoeg als gevolg van de klimmende economie en kost het zoeken van personeel veel tijd. Tijd die u niet heeft!

De oplossing: besteed werving en selectie uit aan specialisten

Het werven en maken van een voorselectie is een vak apart. Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over de volgende vragen:

  • Hoe stelt u bijvoorbeeld een vacaturetekst op waarmee u de juiste mensen aantrekt?
  • Wat zijn de beste kanalen om uw vacature uit te zetten?
  • Waar moet u op letten wanneer sollicitanten op gesprek komen?

Dit soort vragen en alles wat daarmee te maken heeft is een van de specialiteiten van A.L.P. Flex. Bekijk onze speciale pagina over dit onderwerp ook eens. A.L.P. Flex heeft jaren ervaring met werving & selectie en kan u waardevolle tijd besparen. Naast de tijdsbesparing weten wij ook nog eens exact waar we op moeten letten tijdens de selectieprocedure waardoor u uiteindelijk beter personeel op uw loonlijst heeft staan. Het vinden van de juiste match, dat is waar wij het voor doen.

Neem daarom eens contact op met A.L.P. Flex via info@alpflex.nl of meld een vacature aan via ons aanmeldformulier. Wij staan voor u klaar.