High Orderpicktruck

Ook op locatie mogelijk

Ook voor beginners

Ruim praktijkgedeelte

Over de opleiding

In de meeste magazijnen wordt gebruik gemaakt van de (high) orderpicktruck. Dit vergemakkelijkt het logistieke proces binnen het bedrijf, maar bij onvoldoende kennis kan het ook gevaar opleveren.

Volgens de Arbo wetgeving is de werkgever verplicht om personen die werken met interne transportmiddelen zoals de OPT voldoende instructie te geven. Het advies is dan ook om een opleiding te volgen waar een certificaat of diploma aan verbonden is, zodat de werkgever kan aantonen dat de werknemer over voldoende parate kennis op het gebied van veiligheid beschikt en dat hij deskundig is opgeleid.

Het verkort leer traject (VLT) is de perfecte oplossing voor zeer ervaren chauffeurs van de high orderpicktruck. In veel bedrijven rijden meerdere van deze voertuigen rond en deze worden vaak intensief gebruikt. Het VLT is een uitkomst omdat de voertuigen en chauffeurs maar kort uit de roulatie genomen worden. De daadwerkelijke tijd die de chauffeur niet kan werken tijdens de VLT cursus bedraagt slechts één uur. In dit uur wordt de cursist getoetst op zijn theoretische kennis waarna een praktijktest volgt waarbij de praktische competenties en vaardigheden worden getoetst. De cursist krijgt in voorbereiding tot het verkorte leer traject een cursusboek toegestuurd door A.L.P. opleidingen. Hierin studeert hij of zij eerst zelf op de theorie. De toetsing gebeurt altijd één op één, dus per cursist een assessor. Op deze manier kan de assessor zijn volle aandacht aan de cursist schenken. Na het met goed gevolg doorlopen van de theorie- en praktijktest is de cursist weer gecertificeerd.”

Wat gaat u leren?

Arbo wetgeving

Bewustwording van gevaren en risico's

Dagelijks onderhoud

Picken op hoogte

Stabiliteit en beladingen

Waar is de opleiding te volgen?

Bij u op locatie

Nader te bepalen

Welke opleiding past bij u?

1 dag training - geen ervaring

Subsidies en accreditaties

Prijs

High orderpicktruck

€ 229,-
  • Deze opleiding is ook op locatie te volgen
  • Vanaf 4 personen

Verkort Leer Traject

€ 135,-
  • Deze opleiding is ook op locatie te volgen
  • Behaal in 1 uur een vernieuwd certificaat

*Al onze prijzen zijn exclusief BTW

Agenda

Deze opleidingen worden niet van te voren ingepland. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Hiermee blijft u ook op de hoogte van nieuwe vacatures en opleidingen. Wat doen we met jouw gegevens? Bekijk onze Privacy Statements.

Something went wrong. Please check your entries and try again.