Veel gestelde vragen over opleidingen

Wij kunnen het voorstellen dat bepaalde logistieke onderwerpen vragen met zich meebrengt. Hieronder hebben we zoveel mogelijk vragen voor je proberen uit te werken. Mocht je toch vragen hebben, stuur gerust een WhatsApp berichtje. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

 

BHV

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Deze persoon zorgt voor een veilige werkomgeving. Een bedrijfshulpverlener komt vaak in actie bij noodsituaties, zoals brand, ongevallen of evacuaties. 

Elk bedrijf met medewerkers is verplicht een BHV'er in het team te hebben. Je wordt BHV'er door het behalen van een BHV-certificaat

De bedrijfshulpverleners binnen een bedrijf vormen samen de ‘BHV-organisatie’. Hoeveel bedrijfshulpverleners dit zijn en wie dit zijn komt voort uit de verplichte inventarisatie en evaluatie van risico’s. Kijk voor tips over het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie op www.zelfinspectie.nl.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de BHV-organisatie verplicht om:

 • Eerste hulp bij ongevallen te verlenen.
 • Brand te beperken en te bestrijden.
 • De gevolgen van ongevallen te beperken.
 • Werknemers en andere personen in geval van nood te alarmeren en evacueren.

Dit totdat professionele hulpverleners zijn gearriveerd. Het is dan ook verplicht dat iedereen uit de BHV-organisatie een BHV-certificaat heeft.

Lees hier alles over BHV binnen uw organisatie

Bedrijfshulpverlening is in vele soorten te volgen. Iedere opleiding heeft wel weer een ander doel.

Welke opleidingen zijn er eigenlijk? En welke betekenis hebben ze?

Lees hier alles over de soorten bedrijfshulpverlening

De Preventiemedewerker ondersteunt de werkgever als interne deskundige om een veilige en gezonde werkomgeving te kunnen bieden aan de werknemers. Daarnaast adviseert de Preventiemedewerker ook de arbodienst, bedrijfsarts en de ondernemingsraad. Je hebt daarvoor wel de juiste kennis, adviesvaardigheden en overtuigingskracht nodig. Denk je dat jij dit in je hebt, dan kun je bij ons de opleiding tot ‘Preventiemedewerker’ volgen. 

Lees hier alles over het worden van preventiemedewerker

Hoe zorgt u nu dat medewerkers die ’s morgens naar hun werk gaan ’s avonds ook weer veilig thuiskomen?

 1. Werknemers moeten betrokken worden bij de veiligheidscultuur

 2. Maak mensen bewust van de risico’s

 3. Veilig werken met de heftruck

  1. Gordels
  2. Onderscheid tussen loop- en rijvlakken
  3. Snelheidsreductie 

Meer lezen over het voorkomen van ongevallen? In dit artikel leggen we alles uit. 

Heftruck & Reachtruck

Hoe voorkomt u heftruckongelukken?

Goed opgeleide heftruckchauffeurs weten waar ze op moeten letten en kunnen risico’s inschatten. Zij weten hoe ze efficiënt en doeltreffend te werk moeten gaan op een veilige en georganiseerde manier. A.L.P. opleidingen verzorgt hiervoor de perfecte trainingen en opleidingen. Niet voor niets hebben wij onze opleidingen “Bewust en veilig werken met de heftruck” genoemd.

Neem dus snel contact op met A.L.P. opleidingen of neem eens een kijkje bij onze heftruckopleidingen om te zien welke mogelijkheden wij bieden om uw magazijn niet alleen veilig, maar ook efficiënt te maken.

Bekijk onze overige tips hier

De vijf voordelen van het heftruckcertificaat:

 • Gecertificeerd personeel vermijdt onveilig gedrag
 • Kennis over het juiste gebruik
 • De chauffeurs zijn in de praktijk beoordeeld
 • Werkgeversrisico neemt af
 • Uw verzekering dekt eventuele ongevallen

Lees de uitgebreide voordelen hier

Code 95

Code 95 is exact wat het zegt: een code die op uw rijbewijs achter de betreffende voertuigcategorie komt te staan. Doordat deze code achter de categorie staat kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen gesteld in de zogenaamde ‘richtlijn vakbekwaamheid’.

De richtlijn vakbekwaamheid is een vanuit de EU verplichte kwalificatie. Hiermee wordt een minimum gesteld aan de eisen waaraan beroepschauffeurs moeten voldoen op de gebieden:

 • Veiligheid
 • Vakbekwaamheid
 • Milieu

Om te bewijzen dat een chauffeur aan de minimum eisen zoals gesteld in de richtlijn vakbekwaamheid voldoet, moet hij of zij een minimum aantal uren per vijf jaar aan scholing besteden. Dit minimum aantal uren ligt op dit moment op 35 per 5 jaar.

Meer weten over Code 95 en wat de 4 voordelen zijn? Lees het hier.

Minister van Nieuwenhuizen heeft aangekondigd dat de vrijstelling voor CODE 95 punten voor chauffeurs die vóór 1 juli 1955 geboren zijn komt te vervallen. Zij is hierin terug geroepen door de Europese Commissie.

Wat is het probleem?

Chauffeurs die geboren zijn vóór 1 juli 1955 konden tot 1 maart 2015 hun C- of D-rijbewijs verlengen en kregen daarbij ‘gratis’ CODE 95 punten bijgeschreven, ook als zij nooit de nascholingscursus hadden gevolgd. Het idee was dat deze chauffeurs ooit een chauffeursdiploma hadden gehaald en daarom reeds over de juiste kennis en vaardigheden beschikten.

Deze ‘vrijstelling’ was echter geen juiste implementatie van de EU-richtlijnen. Om te voorkomen dat Nederland voor het Europese Hof zou worden gedaagd wordt deze dus terug gedraaid. Nu blijft dat er 30.000 chauffeurs hun CODE 95 punten kwijt zouden raken. Dit zou per 1 januari 2020 in werking treden.

Lees hier hoe u beroepschauffeur kunt blijven. 

Code 95. Ieder transportbedrijf met chauffeurs komt hiermee in aanmerking. Dit kost veel tijd en energie.

A.L.P. Opleidingen komt met een verlichting voor deze administratieve werkzaamheden. Wij kunnen u hier namelijk in ontzorgen.

Dit houdt in dat we zorgen dat iedere chauffeur in de periode van 5 jaar de verplichte 35 uur gehaald heeft. Deze 35 uur bestaat uit 28 uur theoretische opleidingen en 7 uur praktijk opleiding. We kijken met u samen naar de beste oplossing en de best aansluitende opleidingen in de praktijk. 

Hiernaast krijgt u toegang tot ons klantenportaal waarin u een duidelijk overzicht heeft over de periode en de behaalde uren van uw chauffeurs. 

Lees alles over de pakketten hier

Voor iedereen die in september 2009 al vrachtwagenchauffeur was

Als u vóór september 2009 al een rijbewijs C had, valt u binnen de overgangsregeling. Die schrijft namelijk voor dat er een uitloop van 7 jaar was (dus tot 2016) om het verplichte aantal van 35 CODE 95 punten te halen. Het volgende peilmoment voor die vrachtwagenchauffeurs is 5 jaar later, dus 2021.

Voor iedereen die na september 2009 vrachtwagenchauffeur werd

Heeft u uw rijbewijs C na september 2009 gehaald? Dan had binnen vijf jaar na het halen van uw rijbewijs de CODE 95 punten moeten halen. De datum waarop u dus uiterlijk weer opnieuw deze moet halen is dus afhankelijk van de datum waarop u uw rijbewijs C gehaald heeft.

Heeft u bijvoorbeeld uw rijbewijs C in maart 2012 gehaald, dan had u tot maart 2017 om uw CODE 95 punten te behalen. U moet dan uiterlijk in maart 2022 opnieuw uw CODE 95 punten behalen.

Lees hier hoe u uw CODE 95 kunt behouden

Vanaf 1 april 2021 gaan er wijzigingen plaats vinden in het nascholen van je code 95. Wat gaat er veranderen en waar moet je opletten? Het gaat om 4 punten:

 • Limiet aan herhalingen
 • Opgeknipte opleiding
 • Maximaal aantal uren e-learning
 • Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Lees de uitleg hier

Een duidelijke tijdlijn van verlopen documenten en nascholing code 95..

Voor rijbewijzen en de code 95 die verliepen of gaan verlopen geldt:

 • Het rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: het rijbewijs is nog geldig tot 1 juli 2021
 • Het rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: het rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
 • Het rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: het rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.
 • Tussen 1 juli 2021 tot 1 november 2021: het CDE rijbewijs en/of de code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de verloopdatum op het rijbewijs

Lees hier voor wie de regeling geldt

De Europese Commissie heeft in februari 2017 het voorstel gedaan om de richtlijn 200/29/EC aan te passen.
Het doel van dit voorstel was om de veiligheid te vergroten en meer aandacht te geven aan brandstofbesparing en het aanpassen van opleidingen aan de moderne technieken. Inmiddels is dit voorstel door het Europees parlement behandeld en ook door de landelijke overheden aangenomen.

De nieuwe richtlijn is 23 mei 2020 ingegaan.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Per nascholingsperiode dient er minstens één training te worden gevolgd met een veiligheidsthema, speciale nadruk ligt er ook op een “rationeel brandstofverbruik” (art.7)
 • Herhaling van hetzelfde onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan (art.7) 
  De bijlage vermeld dat er diverse onderwerpen aan bod moeten komen in de 35 uur nascholing. Een herhaling is alleen toegestaan als blijkt dat de chauffeur een specifiek corrigerende opleiding nodig heeft.
 • Bij de keuze van de onderwerpen voor nascholing wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van het door de chauffeur uitgevoerde vervoer en de ontwikkelingen op het gebied van geldende regelgeving en technologie (art.7)
 • De minimumleeftijd voor een chauffeur beroepsgoederenvervoer blijft 18 jaar. (Europese richtlijn 2006/126)
 • Code 95 wordt op het rijbewijs vermeld. Als dat niet kan wordt door de lidstaat een “kwalificatiekaart bestuurder” uitgegeven waarop de Code 95 staat.
 • Wederzijdse erkenning van Code 95 trainingen tussen lidstaten is erg belangrijk.
  Adequate handhaving is belangrijk om fraude tegen te gaan.
 • Het niveau van vakbekwaamheid en nascholing is vastgesteld op tenminste MBO 2 niveau
 • Hoewel er geen herhaling mag plaatsvinden binnen een cyclus, mag een ADR cursus van 14 uur gewoon voor al die uren meetellen.
 • Er is een vrijstelling voor chauffeurs zonder Code 95 uitsluitend vrijwilligerswerk verrichten.

Lees hier het hele artikel

Eerst een beetje geschiedenis. De digitale tachograaf is sinds 1 mei 2006 verplicht in iedere nieuwe bus of vrachtauto. In de meeste bussen of vrachtauto’s die u vandaag zult tegenkomen, zal dus een digitale tachograaf aanwezig zijn. Voor 1 mei 2006 werd er gebruik gemaakt van de ‘analoge tachograaf’, waarbij met een papieren kaart ritgegevens automatisch geschreven werden. Dit systeem bleek echter gevoelig voor manipulatie. Tijd dus voor een digitale vervanger, maar hoe werkt die digitale tachograaf en waar moet u allemaal op letten?

De digitale tachograaf werkt met de bestuurderspas

Iedere chauffeur, of hij nu op een bus of vrachtwagen rijdt, nationaal of internationaal, moet sinds 1 mei 2006 een zogenaamde bestuurderskaart hebben. Daarnaast moet ieder bedrijf dat bussen of vrachtwagens in zijn bedrijfsvloot heeft een bedrijfskaart hebben.

Dit zijn de stappen: 

 1. De tachograaf aan de bedrijfskaart koppelen

 2. De bestuurderskaart gaan gebruiken

 3. Het opslaan van de ritgegevens

Lees de uitgebreide uitleg hier.

ADR

ADR is een afkorting van een Europees verdrag en staat voor: “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route”. Vrij vertaald betekent ADR “Europees akkoord ten aanzien van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen”. Hoewel het een Europees akkoord is, komt het ADR tot stand onder leiding van de Verenigde Naties.

Het ADR is dus eigenlijk een set regels en afspraken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen. De bedoeling van ADR is om een wereldwijde set regels en opschriften te maken, zodat u als Nederlander bij wijze van spreken een Russische sticker op een tankwagen kunt begrijpen.

 

Lees de uitgebreide uitleg hier

VCA